Subiecți ai raporturilor de asigurare subvenţionată  a riscurilor de producţie în  agricultură ar putea deveni și băncile comerciale, dar și prestatorii de mărfuri și servicii (furnizori de produse de uz fitosanitar, furnizori de semințe, servicii agrotehnice șitransport). Modificarea legislativă se regăsește într-un proiect înregistrat la Parlament.

În prezent, subiecți ai acestuit tip de asigurări sunt doar producătorii agricoli. Potrivit autorilor, lărgirea numărului de subiecți va garanta restituirea investițiilor în caz de producere a riscurilor asigurate. Totodată, aceștia spun că participarea băncilor comerciale la raporturile de asigurare creează premise pentru creditarea afacerilor în agricultură, în special a celor care nu dispun de gaj. Spre deosebire de fermieri, băncile comerciale dețin o putere de negociere mai puternică, ceea ce va garanta prime de asigurare mai mici, corectitudine în întocmirea și deservirea contractelor de asigurare, achitarea integrală și în termeni a despăgubirilor de asigurare.

Potrivit deputaților, în pofida riscurilor frecvente care afectează sectorul agricol an de an, cauzînd pierderi enorme, doar 1-1,5% din suprafețe agricole se asigură anual, împotriva riscurilor, sau pînă la 300 de producători agricoli din țară se asigură. Motivele sunt diverse, de la lipsa surselor financiare disponibile din partea fermierilor, pînă la credibilitatea scăzută de care se bucură sistemul de asigurări existent, nu în ultimul rînd, diversitatea redusă a pachetelor de asigurări oferite de asiguratori, pe alocuri limitate de legea existentă (imposibilitatea asigurării riscurilor aferente calității producției, eventual a cheltuielilor tehnologice).