În perioada lunilor ianuarie-iunie, suma încasărilor în numerar pe sistemul bancar a constituit puțin peste 50 miliarde de lei. Potrivit Biroului Național de Statistică, indicatorul este în descreștere cu 10 la sută față de perioada similar a anului trecut.

Cele mai semnificative reduceri s-au produs pentru toate tipurile de încasări:

 • de la întreprinderile care prestează servicii de transport, cu 54,9%;
 • din impozite și taxe, cu 33,9%;
 • din vânzarea valutei străine persoanelor fizice, cu 29,8%;
 • din plățile pentru chirie și servicii comunale, cu 25,3%;
 • de la întreprinderile care prestează alte servicii, cu 23,1%;
 • de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere, cu 5,9%;
 • din alte încasări, cu 3,5%.

În aceeași perioadă, în numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de peste 52 miliarde lei, cu 10,2% mai puțin față de prima jumătate a anului 2019. Reduceri s-au înregistrat pentru următoarele tipurile de eliberări:

 • achiziționarea produselor agricole, cu 26,7%;
 • procurarea valutei străine de la persoanele fizice, cu 20,3%;
 • plăți pentru alte scopuri, cu 7,3%;
 • plăți din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (nete), cu 2,5%;
 • pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare, cu 0,4%.

În primele șase luni ale anului 2019, băncile au avut încasări în numerar în sumă totală de 56 miliarde lei, iar suma eliberărilor a depășit 58 miliarde lei.