Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, cu vot unanim, ridicarea  regimului de intervenție timpurie a BC ”Moldindconbank” S.A.

Decizia a fost luată odată cu aprobarea, pe 10 februarie, a lui Nikolay Borissov și Penka Kratunova în calitate de membri ai Comitetului de conducere al băncii. Ambii au o vastă experiență financiar-bancară la nivel internațional. Totodată, Victor Cibotaru, care a fost desemnat de BNM ca administrator temporar, a revenit la mandatul său de vicepreședinte. 

Astfel, BC ”Moldindconbank” S.A. își reia activitatea independentă în regim normal, fiind  restabilită pe deplin funcționalitatea organelor de conducere statutare. Consiliul băncii a devenit funcțional la 2 decembrie 2019, iar Comitetul de conducere de astăzi.

Regimul de intervenție timpurie a fost instituit la B.C. ”Moldindconbank” S.A. pe 20 octombrie 2016, după ce la această bancă s-au constatat activități concertate a unui grup de persoane ce deținea o cotă de 63,89% din capitalul social al băncii, fără permisiunea BNM.

Potrivit BNM, în perioada intervenției timpurii, activele B.C. ”Moldindconbank” S.A. s-au majorat cu 20,8 la sută sau cu 3,169 miliarde lei până la 18,44 miliarde lei. Totodată, activele neperformante au înregistrat anul trecut o diminuare de 748,8 milioane lei, sau 35.6%, și 455 milioane lei față de 2016, când a fost instituit regimul de intervenție. În același timp, a crescut credibilitatea băncii – în 2019 depozitele s-au  majorat cu 7,5 la sută sau cu 989,3 milioane lei, constituind la finele anului trecut 14,096 miliarde lei, ceea ce este cu 2,28 miliarde lei mai mult față de 20 octombrie 2016. Cât privește profitul net al băncii, acesta a fost de 678,7 milioane lei, depășind rezultatul înregistrat la sfârșitul anului 2018 cu 35,7 la sută sau cu 178,4 milioane lei. La fel, decizia de ridicare a regimului de intervenție timpurie a fost determinată de faptul că banca și-a perfecționat actele normative interne și sistemul de control intern, a sporit nivelul de transparență a acționariatului și a obținut rezultate prin respectarea măsurilor de supraveghere a activității de creditare prescrise de Banca Națională.

Astfel, în cei peste trei ani de intervenție timpurie, a fost asigurată stabilitatea financiară și menținerea cotei de piață a B.C. ”Moldindconbank” S.A. Între timp, aceasta și-a consolidat poziția în clasamentul celor mai rentabile și eficiente bănci din Republica Moldova, devenind o instituție financiară atractivă pentru clienți, parteneri și investitori.

Pachetul majoritar de acțiuni al BC ”Moldindconbank” S.A. a fost procurat, anul trecut, de către investitorul european ”DOVERIE UNITED-HOLDING AD”, care și-a propus să dezvolte strategia unei bănci eficiente, transparente și inovative.