”Banca De Economii” S.A., în proces de lichidare, desfăşoară în data de 3 iunie licitaţia ”cu strigare” privind vânzarea ”cu reducere” a creditului acordat de bancă persoanei juridice ”Magnific Nord” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, la valoare nominală a datoriei 1.509.253 euro, scadent la la mijlocul anului viitor.

Potrivit unui anunț publicat în Monitorul Oficial, creditul este asigurat cu bunuri imobile, mijloace fixe, utilaje și echipamente medicale. Prețul inițial de expunere este de 1.327.891 euro. În calitate de participanți sunt admise băncile licențiate, organizații de microfinanțare, companii de leasing. Pentru a participa la licitaţie, doritorii sunt obligaţi să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului şi taxa de participare la licitaţie în sumă de 500 lei prin virament și să prezinte actele necesare pentru participare la licitație care sunt indicate pe site-ul băncii.

Pentru a asigura accesul la informația ce constituie secret bancar, cumpărătorii potențiali urmează se semneze un acord de confidențialitate și să prezinte documentele confirmative privind suficiența mijloacelor bănești pentru cumpărarea datoriei debitoare respective. Analiza dosarului creditar ”Magnific Nord” S.R.L. poate fi efectuată până în data de 30 mai. Documentele pentru participarea la licitație ”cu strigare” se prezintă până în data de 31 mai.