Conform datelor preliminare, în trimestrul III 2020, soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 333,03 milioane dolari SUA. Datele au fost publicate de Banca Națională a Moldovei.

Raportat la PIB, contul curent a constituit -9,1 la sută (față de -10,2 la sută în trimestrul III 2019). Contul de capital a înregistrat un sold negativ de 23,45 milioane USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare 412,20 milioane USD.

Totuși, autoritățile spun că deficitul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova s-a redus în primele nouă luni ale anului 2020, comparativ cu cel înregistrat în ianuarie-septembrie 2019, atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB. Deficitul a constituit 556,61 mil. USD (din care în trimestrul III 2020 – 333,03 mil. USD), în scădere cu 39,9 la sută. Raportat la PIB, contul curent a constituit -6,4 la sută (față de -10,5 la sută în ianuarie-septembrie 2019).

Dinamica a fost determinată de scăderea considerabilă a deficitului comerțului exterior cu bunuri, de creșterea substanțială a excedentului veniturilor secundare, de majorarea ușoară a excedentului serviciilor, în timp ce balanța veniturilor primare s-a deteriorat.