Avocatul Poporului propune amendarea cadrului legal pentru asigurarea cu poliță medicală a persoanelor cu dizabilități, care beneficiază de pensia de dizabilitate din partea altui stat, însă locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova.  

La Reprezentanța Comrat a Oficiului Avocatului Poporului s-a adresat o persoană cu dizabilități, care s-a plâns pe faptul că nu poate beneficia de asistență medicală asigurată din partea Guvernului, de rând cu celelalte persoane cu dizabilități, pe motiv că nu este beneficiar de pensie din partea Republicii Moldova și nu se află la evidență la Casa Națională de Asigurări Sociale.

Se întâmplă deoarece evidența categoriilor de persoane asigurate de Guvern se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale și sunt înregistrați doar acei beneficiari de pensii și prestații de asigurări sociale care primesc pensii și prestații din bugetul Republicii Moldova.

Examinând circumstanțele invocate de petiționar, Avocatul Poporului consideră că în partea ce vizează asigurarea medicală din partea statului, petiționarul este tratat mai puțin favorabil în comparație cu alți cetățeni cu dizabilități cu domiciliul în Republica Moldova (și primesc pensia de dizabilitate în țară), din cauza că a optat pentru stabilirea pensiei din partea altui stat, în speță, din Federația Rusă. Tratamentul mai puțin favorabil se manifestă prin faptul că CNAS l-a radiat pe petiționar din lista persoanelor care urmează a fi asigurate medical din contul statului, astfel fiind nevoit să-și procure polița medicală pe cont propriu, deși este eligibil pentru acest beneficiu în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni cu dizabilități cu domiciliul în Republica Moldova.

Ombudsmanul notează că din moment ce statul a decis acordarea unui beneficiu pentru anumite categorii de persoane, acesta trebuie să fie disponibil tuturor, în mod egal, fără limitări arbitrare și nejustificate.

Prin urmare, prevederile în vigoare din Legea nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistentă medicală creează un tratament discriminatoriu față de cetățenii cu dizabilități cu domiciliul în Republica Moldova care primesc pensia  din partea altui stat, în partea ce vizează beneficiul de asigurarea medicală din partea statului. Avocatul Poporului subliniază că rațiunea instituirii acestui beneficiu este de a susține anumite categorii de persoane, în virtutea vulnerabilității acestora. Toți cetățenii cu dizabilități cu domiciliul în Republica Moldova, indiferent de faptul dacă beneficiază de o prestație socială dintr-un alt stat, se găsesc într-o situație similară, în partea ce vizează beneficiul de asigurare medicală din partea statului. Or, faptul că și-au stabilit pensia într-un alt stat, nu determină pierderea statutului de persoană cu dizabilități cu domiciliul în Republica Moldova și nu diminuează din vulnerabilitatea acestora.

De asemenea, realizarea dreptului de opțiune de a-și stabili pensia pentru limită de vârstă pe teritoriul altui stat, nu poate constitui o justificare rezonabilă pentru neincluderea acestora în lista beneficiarilor (cetățeni cu dizabilități cu domiciliul în Republica Moldova) de poliță medicală gratuită”.

Avocatul Poporului a solicitat prim-ministrului interimar examinarea oportunității completării art. 4 alin. (92) din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistența medicală, astfel încât toate persoanele cu dizabilități specificate la art. 4. alin.(4) lit i) să poată beneficia de dreptul la asigurare din partea Guvernului, indiferent de faptul dacă primesc sau nu  pensia de dizabilitate din partea altui stat sau din Republica Moldova.