Avocatul Poporului pledează pentru instituirea unor reglementări privind Apărătorii Drepturilor Omului (ADO) în Republica Moldova. Un proiect de concept  elaborat de instituție a fost propus spre examinare și dezbateri reprezentanților societății civile, ai grupurilor profesionale, organizațiilor sindicale, mass-media, oricărei persoane interesate care poate fi apărător al drepturilor omului.

Conceptul are la bază un model de lege cu privire la recunoașterea și protecția apărătorilor drepturilor omului, elaborat de 27 de experți cu renume mondial, care au efectuat cercetări juridice comparative și au identificat atât bunele practici, cât și practici restrictive în recunoașterea și protecția apărătorilor. Proiectul de lege-model ia în calcul aproximativ 40 de jurisdicții naționale. De asemenea, au fost consultați peste 500 de apărători ai drepturilor omului din peste 110 state din lume.

Termenul „apărător al drepturilor omului” se referă la orice persoană care, individual sau în asociere cu alte persoane, activează pentru promovarea sau protecția drepturilor omului.

Oficiul Avocatului Poporului mențíonează că a constatat mai multe situații în care, în țară, s-a admis încălcarea drepturilor Apărătorilor Drepturilor Omului. Agravarea situației ADO a devenit mai pronunțată în perioada pandemică. 

Instituția menționează că deși cadrul național include legi cu privire la categorii de persoane care se încadrează în noțiunea de Apărători ai Drepturilor Omului, legile în cauză nu specifică faptul că ei pot fi Apărători ai Drepturilor Omului, precum și nu conțin prevederi cu privire la protecția acestora în calitate de Apărători ai Drepturilor Omului. În general, în legislația națională nu există noțiunea de Apărător ai Drepturilor Omului. 

Adoptarea unei legi speciale sau completarea cadrului legal cu  reglementări exprese privind Apărătorii Drepturilor Omului ar constitui recunoașterea faptului că există  o categorie de persoane (ADO), care necesită garanții de securitate  speciale și nu în ultimul rând, Apărătorii Drepturilor Omului trebuie susținuți în activitatea lor, protejați de atacuri, represalii și restricții nerezonabile. Recunoașterea și asigurarea unei protecții efective a apărătorilor drepturilor omului prin lege va contribui la promovarea democrației, buna guvernare, dezvoltarea durabilă și respectarea statului de drept.

După elaborarea Conceptului privind necesitatea reglementării juridice a protecției ADO, în cazul susținerii acestei initiative, Oficiul Avocatului Poporului își propune elaborarea unui proiect lege specială cu suportul societății civile. Ulterior, acesta va fi discutat în cadrul unor ședințe de lucru cu participarea autorităților statului, ținând cont de complexitatea, necesitatea și importanța problemei. 

Și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului propune includerea în conceptul de lege da unui capitol cu prevederi despre copiii-apărători ai drepturilor omului și Ombudsmanul Copiilor ca mecanism de apărare a copiilor – apărători ai drepturilor omului.

În context, Avocatul Poporului a lansat apelul public pentru consultarea opiniei apărătorilor drepturilor omului, a reprezentanților societății civile, în privința Conceptului unei legi cu privire la protecția Apărătorilor Drepturilor Omului.

De asemenea Avocatul Poporului pentru drepturile copilului lansează apelul de a se expune pe marginea necesității de a include în conceptul propus un capitol cu prevederi despre copiii-apărători ai drepturilor omului și Ombudsmanul Copiilor ca mecanism de apărare a copiilor –apărători ai drepturilor omului.

Opiniile și propunerile/sugestiile la proiectul de Conceptul unei legi cu privire la apărătorii drepturilor omului în Republica Moldova  pot fi transmise până în data de 20 ianuarie 2022 la adresa de email: anastasia.catan@ombudsman.md          

Mai multe detalii despre inițiativă pot fi consultate aici.