Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a solicitat Curții Constituționale exercitarea controlului constituționalității prevederilor art. 60 din Legea nr. 1544/1993 asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri.

Ombudsmanul a propus anterior Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale modificarea art. 60 din legea respectivă pentru a exclude prevederea prin care se restricționează dreptul la pensie persoanelor care cad sub incidența acesteia, în cazul în care pleacă în străinătate pentru domiciliere permanentă.

Propunerea Ombudsmanului nu a fost susținută, argumentele invocate de către reprezentanții ministerului de resort fiind, în opinia acestuia, nejustificate. Din acest motiv, Mihail Cotorobai a decis sesizarea Curții Constituționale la subiectul dat.

Avocatul Poporului consideră că tratamentul diferențiat al persoanelor care nu îşi au domiciliul în Republica Moldova, în comparaţie cu cele care îşi au domiciliul în Republica Moldova, în materie de stabilire şi plată a pensiilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 1544/1993, încalcă drepturile asigurate de prevederile articolelor 46 si 47, coroborate cu articolul 16 si 54 din Constituţie. Aceste drepturi sunt interdependente şi nu trebuie asigurate fiecare în mod diferit, fără o justificare obiectivă şi rezonabilă, în cazul persoanelor aflate în situaţii similare în mod relevant.

Mihail Cotorobai consideră că tratamentele diferenţiate sunt discriminatorii dacă nu au o justificare obiectivă şi rezonabilă, adică dacă nu urmăresc un scop legitim sau dacă nu există o relaţie rezonabilă de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit pentru a fi realizat.

Limitările stabilite prin prevederile art. 60 din Legea nr. 1544/1993 nu vin în protejarea unui interes public general în sensul art.54 alin.(2) din Constituţie, sunt disproporţionate şi aduc atingere atât dreptului de proprietate cât şi dreptului la asistenţă şi protecţie socială, notează instituția.

Avocatul Poporului accentuează că modul în care cetăţenii îşi exercită dreptul de a primi pensii pe baza muncii şi a legislaţiei determinate nu trebuie să împiedice exercitarea altor drepturi şi libertăţi garantate de Constituţie, în special dreptul fiecăruia de a-şi alege locul de reşedinţă şi de a părăsi teritoriul statului.