Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat modificările și completările la Statutul profesiei de avocat și Regulamentul de organizare a votului electronic în cadrul adunărilor barourilor și congreselor Uniunii Avocaților din Republica Moldova (UARM). Informația a fost confirmată pentru BizLaw de președintele UARM, Emanoil Ploșnița.

Astfel, în cadrul adunărilor barourilor și congreselor Uniunii Avocaților din Republica Moldova, votarea și procesarea buletinelor de vot vor fi realizate, de regulă, cu utilizarea mijloacelor electronice, prin implicarea unui furnizor de soluție tehnică, selectat de Consiliul Uniunii Avocaților.

Furnizorul va asigura servicii integrate de software și logistică, în vederea realizării votării în sistem electronic și numărării electronice a buletinelor de vot.

Soluția tehnică pentru votul electronic trebuie să corespundă următoarelor principii fundamentale minime:

  • verificarea identității – pentru a nu admite votarea multiplă sau vot din partea persoanelor, care nu au drept de vot. În acest scop, se va introduce în sistem lista avocaților cu drept de vot, numărul licenței de avocat și numărul de telefon, în baza cărora vor putea vota.
  • întrunirea cvorumului – alegătorii vor fi notificați prin SMS despre începutul ședinței și perioada de vot.
  • secretul votului – votarea se va desfășura cu excluderea oricărui control sau acces la date din partea baroului sau Uniunii Avocaților, cu excepția cazurilor când se decide că votul va fi deschis.
  • consemnarea rezultatelor într-un proces-verbal semnat electronic – documentul poate fi tipărit și anexat de secretariat la procesul-verbal al ședinței.

Procesarea electronică a voturilor exprimate cu ocazia adunărilor și congreselor se va realiza de către furnizor, sub supravegherea Consiliul Uniunii Avocaților.

Exprimarea votului, de regulă, se va realiza electronic, indiferent de locația alegătorilor.

Pentru avocații care, din orice motive, nu pot vota electronic utilizând propriile terminale (telefon, tabletă, computer), Uniunea Avocaților va pune la dispoziție, în perioada adunării sau congresului, între orele 9:00 – 18:00, personal tehnic și calculatoare pentru exercitarea dreptului de vot în condiții în care să se asigure secretul votului, în spațiul special amenajat  în vederea votării, la sediul baroului, a Uniunii Avocaților sau în alte locații expres indicate în hotărârea de convocare a adunării sau congresului.