Liber-profesioniștii care practică activitate în sectorul justiției urmează să achite în acest an o taxă fixă anuală de 24.255 lei cu titlu de contribuție de asigurări sociale de stat obligatorii. Suma a fost aprobată prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 206/2021, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie.

Potrivit prevederilor legale, contribuțiile urmează a fi virate lunar, câte 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

Achitarea contribuțiilor ar trebui să le asigure reprezentanților profesiilor juridice toate tipurile de prestații de asigurări sociale prevăzute de sistemul public de asigurări sociale.

Precizăm că taxa fixă anuală pentru liber-profesioniștii care practică activitate în sectorul justiției a fost menținută la nivelul celei din 2021 în urma unor amendamente la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, votate în lectura a doua. Inițial, a fost propusă o taxă de  27.481 lei - sumă aprobată în primă lectură.

Deși alți reprezentanți ai profesiilor juridice nu au venit cu reacții oficiale privind eventuala majorare a contribuțiilor, comunitatea avocaților a criticat inițiativa, solicitând menținerea contribuțiilor la nivelul anului 2021.