Uniunea Avocaților din Republica Moldova invită toți avocații interesați la o conferință zoom pentru consultarea opiniei avocaților cu privire la proiectele următoarelor documente relevante domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML).

Mai exact, este vorba despre:

  • îndrumarul metodologic privind obligațiile generale ale avocaților în domeniul AML;
  • programul intern AML;
  • raportul de evaluare internă a riscurilor AML;
  • formularul Declarației PEP pentru cetățeni ai Republicii Moldova;
  • formularul Declarației PEP pentru cetățeni străini.

Documentele includ cerințe adaptate pentru avocați aferente controlului intern, a politicilor, programelor proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a instrucțiunilor referitoare la aplicarea măsurilor de precauție privind clienții, identificarea clientului și a beneficiarului efectiv, raportarea, păstrarea datelor privind activitățile și tranzacțiile realizate.

Conferința zoom va avea loc în data de 15 februarie, ora 15.00. Avocații care vor să participe la reuniune trebuie să transmită un mesaj de confirmare pe adresa de e-mail a Uniunii. Link-ul pentru accesarea conferinței zoom va fi expediat prin intermediul adreselor de email, tuturor celor care au confirmat participarea.

Documentele care urmează să fie puse în discuție pot fi accesate aici.