Avocații și avocații stagiari ar putea obține acces la informaţie documentată cu acces limitat. Datele vor fi oferite în baza unei cereri motivare prin care este justificat scopul prelucrării datelor cu caracter personal. Prevederea este inclusă într-un proiect elaborat de Ministerul Justiției și transmis Guvernului pentru examinare. Documentul vizează modificări la mai multe legi speciale.

Mai exact, apărătorii vor obține acces la:

  • datele cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova;
  • informaţiile referitoare la boală, la viaţa intimă şi familială a pacientului;
  • informaţii privind morbiditatea populaţiei;
  • datele despre condițiile tranzacției şi copiile de pe actele justificative care au servit drept temei pentru înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil;
  • informaţiile sistematizate privind bunurile imobile asupra cărora o persoană deţine drept de proprietate;
  • banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile;
  • informaţii referitoare la înregistrarea actelor de stare civilă, copii sau extrase de pe acestea.

Totodată, avocații stagiari vor obține și acces la datele despre numărul de identificare de stat (IDNP), data nașterii şi domiciliul persoanei fizice, precum şi despre valoarea obligației asigurate prin ipotecă. Potrivit legislației, deținătorii licenței de apărător pot deja accesa această informație.

Potrivit autorilor proiectului, instituirea unui nou cadru legal este determinat de abuzurile comise în raport cu avocații și avocații stagiari de către reprezentanții organelor de urmărire penală, precum și, tratarea superfluă a rolului avocaților într-un proces cu marginalizarea lor și atribuirea unui rol formal în actul de justiție. Asta deși rolul avocaților în sistemul de justiție a unui stat de drept este fundamental.

Noile măsuri vor asigura posibilitatea efectivă a părții apărării să acumuleze probe, or, pentru a da eficiență dreptului fundamental la apărare, apărătorii trebuie să aibă suficiente pârghii juridice în procesul acumulării probelor necesare realizării apărării. La etapa actuală, deși în legea specială cu privire la avocatură este prevăzut acest drept al avocaților, dat fiind faptul că un asemenea drept nu se regăsește în alte legi speciale ce reglementează activitatea anumitor autorități, avocaților în activitatea lor de acumulare a probelor li se refuză eliberarea informațiilor, documentelor. Prin urmare, este încălcat principiul egalității armelor.