Funcția de adjunct al Avocatului Poporului urmează să fie lichidată. O propunere în acest sens se regășește într-un proiect al Ministerului Justiției transmis Guvernului pentru examinare.

Potrivit autorilor, conducerea Oficiului Avocatului Poporului (compusă din doi Avocați ai Poporului autonomi unul față de celălalt și doi adjuncți ai Avocatului Poporului, ale căror atribuții sunt determinate de Avocatul Poporului) nu corespunde necesităților instituției și spiritului reformei inițiate de autorități. În nota informativă se menționează că în lipsa temporară a unuia dintre Avocații Poporului, atribuțiile acestuia pot fi exercitate de celălalt Avocat al Poporului. Ambii au în egală măsură legitimitatea de a acționa, în exercitarea mandatului.

Menționăm că, în prezent, funcționarea instituției Ombudsmanului în Republica Moldova este reprezentată de activitatea Avocatului Poporului cu competențe generale și Avocatul poporului pentru drepturile copilului.

Alte modificări prevăd consolidarea independenței Ombudsmanului în activitatea desfășurată. Mai exact, se propune excluderea prevederii că Avocatul Poporului poate fi obligat să prezinte explicații sau declarații asupra cazurilor examinate sau aflate în procedură de examinare, în situațiilor în care acestea sunt în folosul părții reprezentate ori conțin informații de interes public.

Totodată, se propun modificări la Codului contravențional prin instituirea dreptului Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului de a constata contravenția prevăzută la art. 320 Cod contravențional (Imixtiunea în activitatea Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului). În prezent, constatarea acestei contravenții ține de competența angajaților subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuțiile poliției.

Potrivit autorilor, prin proiectul de lege se propune ajustarea legislației naționale în domeniu, la cele mai noi tendințe și standarde internaționale pentru asigurarea activității unei instituții eficiente a Ombudsmanului. În prezent, autoritățile afirmă că Oficiul Avocatului Poporului întâmpină dificultăţi în realizarea deplină a atribuţiilor sale de apărare şi promovare a drepturilor şi libertăţilor omului. Ca problematice sunt raportate unele aspecte legale ce țin de funcţionalitatea Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, funcţionalitatea Consiliului pentru prevenirea torturii.

Totodată, Comisia de la Veneția a spus că unele aspecte importante din legislație urmează a fi clarificate sau îmbunătățite, după cum urmează:

  • garanții mai mari pentru asigurarea independenței instituției;
  • garanții mai mari de imunitate pentru Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului și personalul Oficiului;
  • clarificarea atribuțiilor și statutului autonom al Avocatului Poporului pentru drepturile copilului;
  • extinderea dreptului de adresare către Avocatul Poporului și a persoanelor juridice;
  • oferirea unei clarități juridice cu privire la entitățile care exercită atribuția de mecanism național de prevenire a torturii.