Consiliul Europei organizează un atelier de lucru cu privire la aplicarea măsurilor preventive neprivative de libertate pentru actorii din domeniul justiției penale din Republica Moldova.

Potrivit Uniunii Avocaților din Republica Moldova, scopul atelierului este de a discuta problemele și provocările aferente procesului de aplicare a măsurilor preventive neprivative de libertate cu actorii relevanți din domeniul justiției penale.

Decizia recentă a Comitetului de Miniștri în cauza Grupului Sarban c. Republicii Moldova demonstrează necesitatea și încurajează cu fermitate autoritățile să reflecteze asupra impedimentelor care împiedică aplicarea alternativelor neprivative de libertate la arestarea preventivă și să întreprindă toate măsurile necesare pentru a se asigura că procurorii și instanțele de judecată iau în considerare aplicarea acestora în mod corespunzător.

Acest atelier de lucru se va desfășura online, prin intermediul platformei ZOOM, în data de 19 ianuarie, în intervalul orar 10:00 - 16:30.

În acest sens, avocații sunt îndemnați să se înscrie la adresa de e-mail: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com, până în data de 13 ianuarie referitor la disponibilitatea de participare la acest eveniment.