Avocații din circumscripția Curții de Apel Chișinău nu s-au prezentat în număr suficient la Adunarea generală ordinară a Baroului, convocată în data de 31 mai. Potrivit unei decizii a Decanului Dorin Popescu, publicată pe pagina Uniunii Avocaților, a fost convocată o nouă reuniune a apărătorilor. Aceasta va avea loc în data de 7 iunie, în incinta Palatului de cultură a feroviarilor, începând cu ora 10.00.

Adunarea generală se convoacă cu următoarea ordine de zi:

  • alegerea prezidiului, secretarului adunării și a membrilor comisiei de numărare a voturilor;
  • alegerea a 2 delegați în Comisia de etică și disciplină a UAM (ca urmare a fuziunii Barourilor Chișinău și Bender);
  • alegerea a 2 delegați în Comisia de cenzori a UAM (ca urmare a fuziunii Barourilor Chișinău și Bender);
  • alegerea delegaților Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău pentru Congresul avocaților pe perioada anului 2019;
  • chestiunea cu privire la faptul dacă avocații delegați pentru Congresul avocaților, urmează a fi delegați pentru perioada unui an calendaristic, de la o Adunare general ordinară, până la o altă Adunare generală ordinară, atât pentru Congresul ordinar al avocaților, cât și pentru Congresul/ele extraordinar/e al/ale avocaților;
  • chestiunea cu privire la aspect de impozitare și de asigurarea medicală și socială a avocaților;
  • chestiunea cu privire la îngrădirea dreptului avocaților Baroului Chișinău la întrevedere;
  • chestiunea cu privire la propuneri de completare a legislației, pentru a spori independența profesiei de avocat;
  • chestiunea cu privire la necesitatea elaborării emblemei Baroului Chișinău.

Potrivit Bazei de date a avocaților, în Baroul Chișinău sunt înregistrați circa două mii de apărători. Pentru ca Adunarea generală să fie deliberativă trebuie să se prezinte majoratea membrilor.