Avocații din cadrul Baroului Cahul se întrunesc, astăzi, în adunare generală ordinară. Reuniunea, programată pentru ora 9.00, are lor la un restaurant din Cahul. Potrivit ordinii de zi publicate pe site-ul Uniunii Avocaților, apărătorii din sudul țării vor analiza starea de lucruri privind situația avocaților Baroului Cahul în domeniul social, fiscal, asigurării medicală, dar și alte probleme în realizarea profesiei de avocat.

Totodată, aceștia își vor desemna delegații care le reprezenta interesele în cadrul:

  • Comisiei pentru etică şi disciplină a Uniunii Avocaților;
  • Comisiei de cenzori a Uniunii Avocațilior;
  • Congresului ordinar al Uniunii Avocaților 2019.

Propunerile privind completarea ordinii de zi au putut fi făcute nu mai târziu de cinci zile înainte de data întrunirii.

Menționăm că, pe parcursul lunii mai, urmează să se organizeze și adunările generale ordinare a avocaților din celelalte barouri. Astfel, în data de 17 mai se vor întruni apărătorii din circumscripția Curții de Apel Comrat, iar în data de 31 mai, cei din circumscripția Curții de Apel Chișinău. Avocații din nordul țării au fost convocați în ședință în data de 8 mai.