Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) le reaminește avocaților, care acordă asistență juridică garantată de stat, că termenul contractelor încheiate cu Oficiile teritoriale ale CNAJGS au expirat la sfârșitul anului trecut, iar intenția de prelungire a acestora urma să fie manifestată de către avocat, cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea acestuia, adică 16 decembrie 2020.

Astfel, avocații, care nu vor semna acordul de prelungire a contractului până în data de 12 februarie, urmează să fie excluși din Registrul național al prestatorilor de servicii de AJGS la ședința CNAJGS din data de 18 februarie.

Totodată, Oficiul Teritorial își rezervă dreptul de a decide prelungirea contractului în funcție de rezultatele monitorizării și evaluării activității avocatului pentru ultimul an de activitate.