Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunță avocații care au încheiate contracte cu oficiile teritoriale ale CNAJGS că acestea pot fi prelungite pentru încă un an, prin semnarea unui act adițional.

Astfel, avocații sunt obligați să notifice oficiul teritorial despre dorința de a prelungi termenul contractului încă pe un an, cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea acestuia, adică până în data de 15 decembrie.

Totodată, oficiul teritorial își rezervă dreptul de a decide prelungirea contractului în funcție de rezultatele monitorizării și evaluării activității avocatului pentru ultimul an de activitate.

CNAJGS menționează că în lipsa manifestării voinței de a prelungi contractul, acesta va înceta.