Conducerea Baroului de avocați din circumscripția Curții de Apel Chișinău recomandă apărătorilor verificarea achitării contribuțiilor profesionale, iar în cazul în care înregistrează datorii la bugetul Uniunii Avocaților, stingerea acestora cât mai curând posibil.

Cei care vor înregistra o datorie mai mare de 600 de lei nu vor fi incluși în Lista avocaţilor cu dreptul de a exercita profesia de avocat pentru anul 2021, care se publică potrivit Legii nr.1260/2002 cu privire la avocatură, nu mai târziu de data de 25 decembrie, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Atenționarea a fost făcută având în vedere prevederile legale care obligă avocații ”...să achite, la termenul stabilit, taxele şi contribuţiile la formarea bugetului Uniunii Avocaţilor. Contribuțiile anuale se achită în întregime sau fracționat, în două rate egale, scadente o dată la 6 luni. Prima plată se va efectua pînă la data de 31 mai, iar cea de-a doua, pînă la data de 30 noiembrie a fiecărui an calendaristic”.