Guvernul a aprobat în ședința de astăzi un Aviz la proiectul de lege prin care se propune ca mărimea taxei de stat să fie 3% din valoarea acțiunii sau din suma încasată, dar nu mai puțin de 150 lei de la persoanele fizice și nu mai puțin de 270 lei de la persoanele juridice, cu eliminarea plafonului maxim.

Autorii Avizului menționează că o taxă de stat în cuantum ridicat, o cauţiune proporţională cu valoarea obiectului procesului sau alte cheltuieli de judecată disproporţionate faţă de posibilităţile financiare ale reclamantului, pot reprezenta o descurajare în fapt a liberului acces la justiţie. Prin urmare, se propune ca Legea taxei de stat să stabilească cuantumul de ”3 %, dar nu mai puţin de 150 lei pentru persoanele fizice şi nu mai puţin de 270 lei pentru persoanele juridice, din valoarea acțiunii sau din suma încasată ce nu depășește 1 000 000 lei; 30 000 lei + 1,8 % din suma ce depășește 1 000 000 lei, în cazul când valoarea acțiunii sau suma încasată este mai mare de 1 000 000 lei dar nu depășește 3 000 000 lei; 66 000 lei + 1% din suma ce depășește 3 000 000 lei, în cazul când valoarea acțiunii sau suma încasată este mai mare de 3 000 000 lei”.

Executivul a venit cu mai multe recomandări privind completarea notei informative cu argumente cu argumente care ar proba gradul rezonabil de proporționalitate între necesitatea eliminării plafonului maxim la stabilirea taxei de stat pentru cererile de chemare în judecată privitor la litigiile cu caracter patrimonial, cererile de contestare a unui titlu executoriu sau a unui alt document prin care încasarea se produce în mod incontestabil şi scopul vizat de respectiva soluţie legislativă, ce ar permite identificarea voinţei autorităţii publice care a adoptat, a aprobat sau a emis actul normative.