Ministerul Finanţelor a anunţat iniţierea elaborării obiectivelor de politici bugetare și fiscale pe anul 2021. Mai exact, urmează să fie elaborate măsuri şi acţiuni ce vor contribui la utilizarea mai eficientă a mijloacelor publice, precum și perfecționarea administrării fiscale și vamale. În acest context, cei care propuneri de modificare a politicilor promovate de stat în acest domeniu pot veni cu propuneri.

La baza propunerilor şi sugestiilor trebuie să fie luate în considerare prevederile Programului de activitate a Guvernului şi Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, alte strategii şi documente de politici naţionale şi sectoriale. De asemenea, pentru acest exercițiu pot servi drept bază și obiectivele de politici preconizate în proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare ”Moldova 2030”.

În caz că propunerile/sugestiile prezentate impun efectuarea modificărilor la legislaţia în vigoare, se vor prezenta şi propuneri de modificare a legislaţiei.

Modificările propuse trebuie să aibă tangenţă asupra bugetului public naţional sau a unor componente din cadrul acestuia, precum și asupra activităţilor de întreprinzător. Acestea urmează să fie însoţite de estimarea impactului, executată potrivit Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.23/2019. 

Propunerile şi sugestiile pot fi înaintate de reprezentanții autorităţilor locale, reprezentanții mediului de afaceri, organizaţiile societăţii civile şi a altor părţi interesate. Acestea urmează se fie prezentate până pe 31 ianuarie, atât pe suport de hîrtie, cât și în format electronic: referitor la politica bugetară - la adresa electronică: dina.rosca@mf.gov.md sau nina.rotaru@mf.gov.md, referitor la politica fiscală și vamală -  la adresa electronică: corina.alexa@mf.gov.md.