Până la sfârșitul anului viitor, autoritățile intenționează să instituie un mecanism de declarare și verificare a averii și integrității candidaților la etapa admiterii la Institutul Național al Justiției, a numirii în funcția de judecător și procuror și a promovării/transferării în funcție.

Propunerea se regăsește în proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, publicat de Ministerul Justiției pentru consultări publice, având drept obiectiv perfecționarea sistemului de selecție și promovare a judecătorilor și procurorilor.

Pentru realizarea acestui obiectiv, autoritățile își mai propun să modifice cadrul legal pentru instituirea unui sistem uniform de accedere în funcția de judecător și procuror în baza vechimii în muncă.

De asemenea, Planul de acțiuni prevede modificarea cadrului legal pentru consolidarea colegiilor de selecție și evaluare a performanțelor judecătorilor.

Un alt obiectiv care vizează activitatea judecătorilor și procurorilor ține de îmbunătățirea mecanismului de răspundere disciplinară a acestora. În această direcție, autoritățile își propun să modifice, până în decembrie 2022, cadrul legal privind răspunderea disciplinară a judecătorilor și activitatea Inspecției judiciare, dar și cadrul legal privind răspunderea disciplinară a procurorilor și activitatea Inspecției procurorilor.

De asemenea, până la sfârșitul acestui an, urmează a fi elaborat cadrul normativ cu privire la evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor sub aspectul emiterii actelor ilegale și al corespunderii averilor cu veniturile oficiale în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și jurisprudența Curții Constituționale.

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, componenta ”Justiție și anticorupție”, a fost publicat pentru consultări publice, iar persoanele interesate pot expedia propuneri până în data de 10 septembrie, la adresa electronică damep@justice.gov.md .