Banca Națională a Moldovei (BNM) a prezentat pentru consultări publice proiectul de Lege pentru modificarea Legii privind reglementarea valutară. Documentul prevede modificări aferente autorizării operațiunilor valutare de către BNM.

Întrucât Codul administrativ a stabilit proceduri administrative detaliate, proiectul de lege include conformarea procedurii de autorizare a operațiunilor valutare prevederilor Codului administrativ, și anume în partea ce se referă la suspendarea procedurii administrative. Motivele și termenele pentru suspendarea procedurii administrative la autorizarea operațiunilor valutare sunt aceleași ca și în cazul licențierii activității de schimb valutar în numerar:

     - setul de documente prezentat de către solicitantul de autorizație nu este complet sau documentele nu corespund cerințelor stabilite de BNM;

     - consultarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și alte autorități publice competente din țară în privința caracterului suspect al operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului de autorizație în contextul legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Totodată, ținând cont de complexitatea unor operațiuni valutare supuse autorizării, care necesita timp suplimentar pentru examinare, proiectul de lege prevede majorarea termenului de luare a deciziei de către BNM de la 15 la 20 zile lucrătoare.

De asemenea, proiectul de lege stabilește drept temei de refuz constatarea de către BNM a faptului că operațiunea valutară pentru care se solicită eliberarea autorizației poate avea un impact negativ asupra asigurării stabilității pieței valutare interne și/sau implementării politicii valutare a statului. Normele respective se instituie în scopul asigurării stabilității pieței valutare interne.

Proiectul de lege prevede dreptul deținătorului de autorizație de a solicita eliberarea unui duplicat al autorizației în caz de pierdere sau deteriorare a autorizației și obligația BNM de a elibera acest duplicat în termen de 3 zile lucrătoare.

Documentul mai specifică că autorizarea de către Banca Națională a Moldovei a operațiunilor valutare se efectuează în scopul reglementării valutare și nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a obligațiunilor aferente acestor operațiuni.

Totodată, proiectul de lege stabilește că eliberarea de către BNM a autorizațiilor pentru efectuarea operațiunilor valutare nu exonerează rezidenții care au obținut aceste autorizații, prestatorii de servicii de plată rezidenți prin care se realizează operațiunile valutare de la respectarea prevederilor aferente operațiunilor valutare respective, stabilite de alte acte legislative, precum și de la aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.