În Republica Moldova urmează să fie creat Sistemul informațional integrat ”Asigurarea obligatorie de asistență medicală”. Conceptul platformei a fost, deja, transmis Guvernului pentru examinare.

Potrivit autorităților, noul sistem informațional se creează cu scopul de a asigura evidența informației actualizate cu privire la sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală al Republicii Moldova, dar și asigurarea transparenței în sistem. Mai exact, prin noua platformă vor fi atinse următoarele obiective:

 • asigurarea transparenței privind controlul și gestionarea fondurilor AOAM;
 • evidența persoanelor asigurate și neasigurate;
 • evidența persoanelor înregistrate la medicul de familie;
 • evidența primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate;
 • evidența prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice;
 • evidența și raportarea rețetelor pentru medicamente și dispozitive medicale compensate;
 • evidența și raportarea volumelor de asistență medicală prestate de către prestatorii de servicii medicale;
 • evidența și raportarea utilizării de către prestatorii de servicii medicale a mijloacelor financiare alocate din fondurile AOAM;
 • elaborarea rapoartelor statistice și analitice destinate atât Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, cât și altor părți interesate.

De ce avem nevoie de noul sistem?

Autorii proiectului, spun că sistemele utilizate în prezent au fost implementate cu mulți ani în urmă, fiind deja învechite din punct de vedere funcțional și tehnologic. Concomitent cu modificarea cadrului legal, dar și imposibilitatea de ajustare și adaptare tehnică a soluțiilor software vechi, din considerentul lipsei capacităților și codului sursă, CNAM a fost condiționată să identifice soluții, ce ar corespunde noilor cerințe și probleme care apăreau în activitate sa zilnică. În consecință, treptat, au fost create soluții software fragmentate și orientate pe segmente înguste, care urmau să înlocuiască consecutiv diverse funcționalități sau grupuri de funcționalități.

Astfel, actualmente CNAM, a ajuns să fie dependentă de un șir de sisteme informatice utilizate strict doar de către anumite subdiviziuni, acestea fiind orientate în cea mai mare măsură spre necesitățile și business-procesele fiecărei subdiviziuni în parte. Totodată, luând în considerare că aceste soluții informatice au fost dezvoltate în baza diferitor tehnologii, unele mai vechi și depășite deja în timp, se constată existența unei probleme majore, cea privind interoperabilitatea dintre sisteme. Unele dintre sisteme nu permit schimbul de date în regim automatizat (fie sincron sau asincron), altele dispun doar de anumite instrumente ce permit schimbul de date în regim manual, prin încărcarea unor fișiere exportate din sisteme externe.

Ce vom obține după implementarea noii platforme?

În rezultatul implementării Sistemul informațional integrat ”Asigurarea obligatorie de asistență medicală”, autoritățile promit că vor fi obținute următoarele beneficii:

 • un sistem integrat care acoperă domeniile de activitate ale CNAM, asigură transparența cheltuielilor realizate în sistemul AOAM, permițând un progres rapid în alinierea la standardele moderne și bunele practici internaționale;
 • contribuțiile la fondul AOAM vor fi gestionate într-o manieră mai corectă și eficientă. Acest lucru va duce indirect la accesul către servicii medicale de calitate mai sporită;
 • managementul CNAM va avea posibilitatea de a realiza analize complexe asupra datelor din sistem prin intermediul instrumentelor de monitorizare și raportare (rapoarte statistice și analitice, predefinite și ad-hoc), fapt care va duce direct la o gestionare mai eficientă a fondului AOAM;
 • implementarea unui sistem integrat va permite detectarea și prevenirea erorilor la oricare din nivelele sistemului AOAM;
 • implementarea SII AOAM va permite eficientizarea sistemului AOAM prin uniformizarea aplicării normelor la nivel național, preluarea raportărilor de la furnizori, procesarea datelor de la toate entitățile relevante procesului și creșterea nivelului de control asupra cheltuielilor;
 • asigurarea planificării serviciilor medicale în limitele bugetelor alocate prestatorilor de către CNAM. Excluderea programării la servicii medicale peste bugetul alocat;
 • asigurarea evidenței prestării serviciilor medicale și farmaceutice, precum și eliminarea fenomenului de fraudare prin raportarea dublă a serviciilor medicale prestate contra-plată.

Crearea și implementarea Conceptului Sistemului Informațional Integrat ”Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală” se va realiza din contul și în limita mijloacelor financiare prevăzute în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Autorii proiectului nu menționează, însă, suma exactă de bani necesară în acest sens.