Autoritățile își propun să înregistreze toate amenzile contravenționale aplicate într-o bază comună. Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat ”Registrul amenzilor contravenționale” (SIA ”RAC” ) a fost propus, recent, pentru consultări publice.

Potrivit autorilor proiectului, în prezent, fiecare autoritate cu drept de soluționare a cauzelor contravenționale ține separat evidența amenzilor contravenționale aplicate. Cu toate acestea, autoritățile care au aplicat amenzi contravenționale nu dețin informația cu privire la sumele amenzilor contravenționale achitate, informație care este deținută de Serviciul Fiscal de Stat.

Astfel, informația despre suma amenzii contravenționale aplicate este deținută de către o autoritate publică, iar informația despre suma amenzii achitate, de către o altă autoritate publică. Această situație nu permite o bună evidență a sumelor amenzilor contravenționale aplicate și achitate/neachitate, deoarece există o ruptură între deținătorul informației cu privire la suma aplicată și a celei cu privire la suma achitată.

Prin urmare, autoritățile spun că implementarea SIA ”RAC” va asigura ținerea evidenței analitice conforme privind calcularea și achitarea amenzilor aplicate în cadrul procesului contravențional, precum și va avea impact benefic asupra urmăririi plenitudinii încasărilor efectuate și raportării acestora.

Totodată, noul sistem va permite fluxurilor de procesare în cadrul procesului de evidență a amenzilor contravenționale și optimizarea cooperării dintre autoritățile care au aplicat amenzi contravenționale.