Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective (CNCNC), compusă din reprezentanți ai Guvernului, Patronatelor și Sindicatelor s-a reunit într-o ședință online. Ședința a fost prezidată de ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean.

Agenda ședinței a inclus opt subiecte, printre care examinarea situației privind promovarea Codului urbanismului și construcțiilor, propuneri de modificare a legislației privind achizițiile publice, situația întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate, securitatea și sănătatea în muncă ș.a.

Potrivit lui Sergiu Railean, proiectul Codului urbanismului și construcțiilor a fost adoptat de Parlament, în prima lectură în anul 2017, după care, în 2018, Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a lansat audieri publice pe marginea acestuia, iar actualmente, proiectul se află în Parlament pentru a fi votat în a doua lectură. În lipsa Codului urbanismului și construcțiilor, planificarea și gestionarea localităților și teritoriilor din țara noastră este reglementată de Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului și prin normele stabilite în mai mult de 40 de legi, decrete Prezidențiale, Hotărâri de Parlament și de Guvern.

Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, lipsa cadrului legal de urbanism, precum și a reglementărilor privind exploatarea construcțiilor și intervențiile în timp la acestea, a generat creșterea numărului de conflicte și construcții neautorizate.

”Lipsa unui sistem de acte și documente normative în construcții, raportată la cerințele comunitare, creează mari dificultăți în proiectarea și executarea construcțiilor. De aceea, prin Codul urbanismului și construcțiilor ne-am propus să facem ordine în domeniul construcțiilor, să facem lumină în planificarea teritoriului și urbanismul, în proiectarea și autorizarea executării lucrărilor de construcții, să asigurăm calitatea construcțiilor, certificarea profesională a întreprinderilor din construcții. De asemenea, am prevăzut repartizări de competențe clare pentru instituțiile cu atribuții de control în acest domeniu”, a spus Sergiu Railean.

Ministrul crede că după adoptarea codului se va schimba esențial clasamentul Republicii Moldova în Raportul Băncii Mondiale ”Doing business” la capitolul ”Obținerea autorizații de construire”, pentru care actualmente sunt necesare 21 de proceduri cu realizarea lor în termen de 278 de zile. Respectiv țara noastră este plasată pe locul 156 din 180 de țări cercetate. În proiectul codului pentru a obține autorizația de construire sunt prevăzute nouă proceduri, ceea ce este o diminuare esențială a barierelor birocratice.