Autoritățile au anunțat lansarea unui studiu de impact al crizei pandemice de COVID-19 asupra sectoarelor economiei naționale. Primele rezultate ar urma să fie gata la finele lunii septembrie, iar datele vor fi utilizate pentru elaborarea măsurilor de intervenție din partea statului.

Mai exact, experții care vor lucra la studiu trebuie să colecteze informația despre sectoarele economiei, să le grupeze după importanță și modul în care au fost afectate, pentru ca ulterior să fie elaborate măsurile statului în acest sens. Toată informația va fi pusă într-o matrice, ceea ce va permite crearea unui tablou amplu despre cum și în ce mod au fost afectate sectoarele și care trebuie să fie instrumentele de intervenție din partea statului în sectoare concrete. Potrivit autorităților, această matrice va reduce riscurile de intervenții greșite și repetate din partea statului în procesul de elaborare a politicilor de susținere a sectoarelor afectate.

Obiectivele matricei constau în estimarea impactului crizei cauzate de pandemia COVID-19 asupra sectoarelor economice, identificarea celor mai afectate și importante sectoare, precum și a măsurilor propuse, în baza documentelor de politici existente și a experienței din alte țări, consultări cu părțile interesate, recomandările experților, asigurarea unei platforme unice de coordonare și participare a efortului de redresare a consecințelor crizei legate de pandemia COVID-19.

Studiul de impact al pandemiei COVID-19 asupra sectoarelor economiei se va finaliza cu un set de măsuri de remediere a problemelor pentru sectoarele afectate, care vor fi propuse Guvernului spre examinare.

Potrivit reprezentanților Consiliului economic, studiile efectuate anterior nu au fost suficient de comprehensive și detaliate, ceea ce nu a permis o înțelegere profundă a consecințelor, obiectiv necesar pentru țintirea eficientă a măsurilor de depășire a crizei și prioritizarea acestora.