Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor centrale de achiziţii a fost publicat în Monitorul Oficial. Acesta stabilește cerințele minime privind modul de creare, inițiere și desfășurare a procedurilor de achiziție publică în mod centralizat de către autoritatea centrală de achiziție pentru aceleași necesități (comune) ale autorităților administrației publice centrale și/sau autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea.

Potrivit Regulamentului, autoritatea centrală de achiziții este creată prin hotărâre de Guvern sau prin decizie a administrației publice locale de nivelul al doilea, cu aprobarea actelor de constituire privind modul de funcționare, a structurii, a statelor de personal și stabilirea surselor de finanțare.

Autoritatea centrală de achiziție organizează, inițiază și desfășoară în mod centralizat proceduri de achiziție publică pentru necesitățile comune ale autorităților administrației publice centrale și/sau locale.

Lista autorităților pentru care se desfășoară proceduri de achiziție centralizate și lista bunurilor, serviciilor și lucrărilor comune se stabilesc în documentele de constituire a autorității centrale de achiziții și se publică pe paginile web ale autorității centrale de achiziție și autorității/autorităților contractante.

Orice autoritate contractantă care nu este inclusă în lista autorităților pentru care se desfășoară proceduri de achiziție centralizate poate depune o cerere pe adresa autorității centrale de achiziție pentru a putea beneficia de procedurile de achiziție centralizate.

Autoritatea centrală de achiziție este o autoritate publică la autogestiune. Autoritatea centrală de achiziție are dreptul să perceapă taxe pentru activități de achiziție centralizate și auxiliare. Mărimea taxelor este stabilită în actul de constituire.

La decizia fondatorului, în calitate de autoritate centrală de achiziție poate fi desemnată o subdiviziune structurală/instituție subordonată, finanțată integral din bugetul fondatorului.

Achiziția centralizată de bunuri, lucrări sau servicii se efectuează conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și ale altor acte normative aprobate pentru implementarea acesteia.