După ce Parlamentul a declarat stare de urgență, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a dispus crearea Grupului de lucru de monitorizare în vederea supravegherii procesului de achiziții a gazelor naturale realizat de SA ”Energocom”.

Totodată, prin derogare de la prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, a fost modificată Legea bugetului de stat pentru anul 2021, în scopul alocării mijloacelor pentru majorarea capitalului social al Societății pe Acțiuni ”Energocom”, în sumă de până la 1,7 miliarde de lei din contul modificării soldurilor de mijloace bănești la conturile bugetului de stat.

Astfel, în perioada stării de urgență, pentru asigurarea deficitului de gaze naturale estimat, SA ”Energocom” va solicita oferte de la potențialii furnizori/traderi de gaze naturale, va selecta prin intermediul grupului de achiziție instituit câștigătorul/câștigătorii în baza criteriilor tehnice, economice și financiare și va încheia contractul/contractele de vânzare-cumpărare a gazelor naturale cu furnizorii/traderii de gaze naturale în termene restrânse, cu posibilitate de prelungire a acestora.

Condiții de eligibilitate a ofertanților:

  • companiile ofertante vor deține licență în cel puțin un stat membru al Uniunii Europene/Comunității Energetice;
  • companiile ofertante vor demonstra că în anul 2020 au tranzacționat mai mult de 0.3 miliarde m3.

SA ”Energocom” este în drept să ceară actele care confirmă criteriile de eligibilitate și să excludă din concurs ofertele care nu corespund criteriilor de eligibilitate sau dacă nu a primit documentele confirmative.

 ”Energocom” va utiliza contractele tip EFET (European Federation of Energy Traders). Prețul înaintat de ofertanți va fi bazat pe prețul zilei următoare de la Bursa de Energie din Olanda TTF (Title Transfer Facility) emis de către publicația specializată Argus sau PEGAS (EEX) și ofertele vor fi cu punct de livrare: punct de interconectare Oleksiivka (UA>MD) și Ungheni (RO>MD).

Decizia mai prevede că ”Energocom” se va ghida de criteriul celui mai mic preț pentru selectarea ofertei/ofertelor câștigătoare.