Mașinile parcate neregulamentar vor fi evacuate de firme private. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat pentru consultări publice un proiect care prevede modificarea și completarea Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare și restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravențiilor.

Elementul nou al proiectului îl constituie excluderea Întreprinderii de Stat ”Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne” ca unica autoritate cu drept de a presta servicii de ridicare, transportare, depozitare. De asemenea, în proiect sunt expuse unele reglementări potrivit cărora acest segment de activitate să fie atribuit agenților economici contractați de Inspectoratul General al Poliţiei, conform cerinţelor stabilite de Legea privind achiziţiile publice.

Autorii inițiativei susțin că ”se constată că până în prezent Întreprinderea de Stat ”Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne” nu se află în deplinătatea capacităților sale funcționale de a presta serviciile încredințate, expunând în situație de risc buna desfășurare a proceselor contravenționale gestionate de către agenții constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne. Mai mult, Întreprinderea de Stat ”Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne” nu are acoperire legală pentru realizarea activității date”.

Nu este prima dată când se încearcă ca prestarea acestui serviciu să fie încredințată companiilor private. Un proiect similar a fost elaborat și cu doi ani în urmă, însă în urma discuțiilor apărute în spațiul public s-a decis că ridicarea mașinilor să fie realizată doar de Întreprinderea de Stat ”Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne”.