Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a emis la sfârșitul lunii iulie o circulară prin care explică condițiile de plasare în autoizolare pe o perioadă de 14 zile. Conform acesteia, persoanele care traversează frontiera de stat, pe sensul de intrare în Republica Moldova, vor completa, în mod obligatoriu fișa epidemiologică și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioadă de 14 zile în locurile determinate.

Comisia Extraordinară de Sănătate Publică stabiiește și anumite categorii de persoane care sunt exceptate de la respectarea regimului de autoizolare pentru perioada de 14 zile la intrarea în țară, însă persoanele care părăsesc Republica Moldova pe motiv de odihnă nu fac parte din persoanele exceptate și trebuie să respecte regimul de autoizolare.

Totodată, ministerul precizează că potrivit prevederilor pct. 31 al Instrucțiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical (HG nr. 469/2005) certificatul pentru carantină se eliberează salariaților care au fost în contact cu persoane cu boli contagioase. Astfel, regimul de autoizolare la intrarea în țară, în cazul în care persoana nu prezintă dovada contactului cu un bolnav Covid-19 confirmat pozitiv, nu intră sub incidența prevederilor pct. 31 al Instrucțiunii menționate, fapt care nu permite eliberarea certificatului de concediu medical pentru carantină. Respectiv, autoizolarea persoanelor la revenirea în țară după călătorii de odihnă se realizează pe cont propriu, fără eliberarea certificatului de concediu medical.