Autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare sau de schimb a pământului, de către notari și alte persoane abilitate prin lege cu atribuții de autentificare a actelor juridice, va fi obligatorie.

Guvernul a aprobat în ședința din 19 noiembrie modificări la Regulamentul privind consolidarea terenurilor agricole, care stabilesc clar competențele tuturor actorilor implicați în procesul de implementare a proiectelor de consolidarea a terenurilor agricole.

Vor fi exceptate de autentificare contractele de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole proprietate privată cu suprafaţa de până la 0,25 hectare, atribuite conform art. 12 din Codul funciar nr. 828/1991, confirmate prin certificatul eliberat de primăria respectivă.

Potrivit autorilor, modificările efectuate vor oferi posibilitatea atragerii de fonduri de la donatori, parteneri de dezvoltare, în scopul implementării proiectelor, iar în rezultat vor fi optimizate suprafețele exploatațiilor agricole.

Modificarea privind obligația autentificării contractelor de vânzare-cumpărare și schimb a pământului a fost operate pentru a pune în concordanță recentele modificări în actele normative din domeniu referitor la autentificarea contractelor de înstrăinare a terenurilor agricole și modul de vânzare-cumpărare a acestora.

Actualmente, potrivit Regulamentului respectiv, ”contractele de vânzare-cumpărare, de schimb, sunt autentificate de către persoanele cu funcţii de răspundere abilitate ale autorităților administrației publice locale”, conform Legii cu privire la notariat.

Hotărârea aprobată de Guvern mai prevede ca întreprinderile, care urmează să implementeze proiectele de consolidare a terenurilor agricole, să fie selectate prin intermediul procedurilor de achiziții conform Legii privind achizițiile publice.

Republica Moldova are peste 2,2 milioane de terenuri agricole, potrivit Cadastrului funciar. Numărul deținătorilor de terenuri cu destinație agricolă se ridică la 1 milion 330,9 mii de proprietari. Terenurile aflate în proprietate privată ocupă o suprafață de peste 1,89 milioane de hectare, care se află în proprietate a 1 milion 282 mii de deținători.