Începând cu 1 februarie au intrat în vigoare modificările Regulamentului privind Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor.

Solicitarea unei adrese de e-mail

Din 1 februarie 2021, este obligatoriu ca adresa de e-mail să fie indicată de:

  • solicitanți în cererile de înregistrare internațională,
  • noii titulari în cererile prin care se solicită înscrierea modificării titularului,
  • reprezentanți/mandatari desemnați prin cererea internațională, printr-o cerere de înscriere a reprezentantului/mandatarului sau printr-o comunicare separată.

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) va expedia toate comunicările către reprezentant sau, dacă nu este desemnat un reprezentant, către solicitant sau titular, pe cale electronică, la adresa de e-mail indicată.

Principiile/regulile care guvernează substituirea

Substituirea permite titularului unei înregistrări internaționale care desemnează o parte contractantă, în care titularul are deja un drept național sau regional, să beneficieze de data anterioară a protecției în anumite condiții.

Modificările Regulii 21 din Regulamentul privind Protocolul stabilesc acum mai clar principiile/regulile care guvernează substituirea, și anume:

  • notificarea Oficiului părții contractante despre substituire,
  • coexistența, lista de produse și servicii, intrarea în vigoare.

Detaliile privind modificările Regulamentului privind Protocolul sunt menționate în nota informativă nr. 78/2020:  https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2020/madrid_2020_78.pdf.

Informații detaliate pot fi găsite pe site-ul OMPI: https://www.wipo.int/madrid/en/news/2021/news_0003.html.