Începând de ieri și până în data de 10 noiembrie, cei care vor să se stabilească în Statele Unite ale Americii (SUA), se pot înscrie pentru Programul de acordare a vizei de imigrare pe criterii de diversitate ”Diversity Immigrant Visa DV-2022”.

Programul din acest an se va realiza exclusiv online, inclusiv înscrierea, nemafiind acceptate cereri în format pe hârtie. Cererile de înscriere în Programul DV-2022 se trimit electronic pe site-ul: dvprogram.state.gov. De asemenea, nu se va percepe nicio taxă pentru înscrierea în loteria vizelor.

Persoanele interesate pot trimite o singură cerere de înscriere pe durata Loteriei Vizelor 2022, cei care vor face mai multe cereri vor fi excluşi.

Solicitanţii trebuie să includă în cererea de înscriere datele unui paşaport valabil la momentul înscrierii şi o fotografie recentă, făcută în ultimele şase luni. Cei care vor trimite aceleaşi fotografii pe care le-au folosit şi la alte aplicări în cadrul programului vor fi declaraţi neligibili.

Cererile de înscriere trimise conform instrucțiunilor vor genera o pagină de confirmare, care conține numele solicitantului și un număr unic de confirmare, pe care solicitantul trebuie să o tipărească. Pagina de confirmare va furniza informațiile pe care participantul trebuie să le utilizeze pentru a verifica electronic statusul cererii sale de înscriere prin opțiunea ”Verificare status cerere de înscriere" (Entrant Status Check) de la adresa: dvprogram.state.gov.

Numai participanții care au informațiile din pagina de confirmare vor putea verifica statusul cererii lor de înscriere și, în cazul în care vor fi selectați, vor putea primi instrucțiuni cu privire la procedura de solicitare a vizei și notificări cu privire la programarea lor la interviul pentru obținerea vizei".

Atenţie! Este foarte important ca participanții să păstreze numărul unic de confirmare până cel puțin la data de 30 septembrie 2022.

Începând cu data de 8 mai 2021, toți participanții din Programul DV-2022, inclusiv cei care nu au fost selectați, vor avea posibilitatea să verifice electronic statusul cererii lor de înscriere, prin opțiunea Entrant Status Check, de la adresa: dvprogram.state.gov. Pe aceeași pagină, Entrant Status Check, participanții selectați vor putea găsi informații despre cum pot să solicite acordarea vizelor de tip DV pentru ei și pentru membrii eligibili ai familiei. Tot prin intermediul opțiunii Entrant Status Check, Departamentul de Stat va confirma programarea la interviul pentru acordarea vizei.

Regăsiţi instrucţiunile de aplicare pentru Loteria Vizelor 2022 pe pagina de internet a Departamentului de Stat al SUA.

Sursa: avocatnet.ro