Au fost efectuate primele transferuri internaționale de mijloace financiare către familiile din zona rurală, prin intermediul rețelei Asociațiilor de Economii și Împrumut (AEÎ) din Moldova.

Prima asociație din zona rurală care a oficiat remitențele de bani din străinătate este AEÎ ”Ștefănești” din raionul Florești. Aceasta a recepționat trei transferuri de numerar expediate din SUA, Marea Britanie și Rusia prin sistemele de plată internaționale: UNISTREAM și RIA Transfer de bani. Mijloacele bănești au fost trimise de membrii familiilor care lucrează în străinătate și sunt destinate pentru dezvoltarea activităților agricole, inclusiv pentru finanțarea nevoilor personale ale rudelor rămase în Moldova.

Conectarea AEÎ ”Ștefănești” la sistemul internațional de plată a transferului de numerar este realizată în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Consolidare a AEΔ, implementat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) în cadrul Acordului de Grant oferit de Fondul Internațional pentru Dezvoltare în Agricultură IFAD. Proiectul este finanțat din fondurile Comisiei Europene și are drept scop sprijinirea Proiectului de Reziliență Rurală FIDA în Moldova. Scopul de bază al acestuia constă în canalizarea remitențelor emigranților către zonele rurale ale țării prin intermediul Asociațiilor de Economii și Împrumut și fortificarea capacităților instituționale ale acestora pentru susținerea, adaptarea și implementarea produselor sale de economii și împrumut destinate beneficiarilor de remitențe din zona rurală.

Conform datelor CNPF, la sfârșitul anului trecut, 238 de AEÎ dețineau licențe pentru desfășurarea activității profesioniste, dintre care 173  de categoria A, 64 de categoria B și o Asociație Națională Centrală a AEÎ, care au acordat împrumuturi în mărime de 939,08 milioane lei către circa 40 mii de persoane.