Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința din 8 iulie măsuri suplimentare de transparență privind achizițiile publice necesare în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru anul 2020.

Documentul a fost elaborat în contextul în care, în solicitarea de acordare a asistenței FMI prin intermediul Mecanismului de creditare rapidă (RCF) și Instrumentului rapid de finanțare (RFI), Republica Moldova și-a asumat angajamentul de instituire a unui mecanism de control pentru asigurarea transparenței și eficienței gestionării banilor publici, la achizițiile publice efectuate în scopul prevenirii și lichidării consecințelor pandemiei COVID-19.

Astfel, proiectul prevede următoarele măsuri:

  • Întocmirea și publicarea de către autoritățile contractante a rapoartelor cu privire la achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus;
  • Monitorizarea de către Agenția Achiziții Publice a conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice, colectarea, generalizarea și publicarea datelor la nivel național, cu specificarea proprietarilor efectivi ai operatorilor economici contractați;
  • Evaluarea de către auditorii interni, prin prisma controlului intern managerial, a procesului de achiziții publice efectuate de entitățile publice.

Proiectul aprobat stabilește prin urmare formele și termenele de raportare, precum și autoritățile responsabile de realizarea măsurilor stabilite.