Atenție! 29 mai, adică vineri, este termenul limită pentru depunerea Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice cetățeni pentru anul 2019. Datele pot fi prezentate pe suport de hârtie, prin poșta clasică sau online, cu aplicarea semnăturii electronice sau mobile.

Obligația de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) survine persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care:

  • au obligații privind achitarea impozitului pe venit;
  • obţin venituri conform art.74 din Codul fiscal;
  • direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;
  • solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.

Conform art.83 din Codul fiscal, dreptul de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Impozitul pe venit pentru persoanele fizice constituie 12% din venitul anual impozabil.

În timpul depunerii declarației cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice, au dreptul sa desemneze un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. Pentru aceasta persoana fizică trebuie să fie rezidentă și să nu dețină datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare.

Dacă depuneți declarația pe suport de hârtie, este necesar să vă prezentați la direcția deservire fiscală cu actul de identitate, solicitând versiunea Declarația precompletată sau să utilizați Declarația rapidă pentru completarea formularului. Declarația poate fi depusă la oricare direcție deservire fiscală, indiferent de locul de domiciliu sau reședință, această posibilitate poate fi realizată doar la prezentarea declarației în termenul stabilit. În perioada 25 – 29 mai, direcțiilor deservire fiscal vor activa de la 7:30 până la 19:00.

Expedierea prin intermediul oficiului poștal presupune o scrisoare recomandată. Formularul Declarației (Forma CET18) poate fi descărcat aici sau poate fi completat în Declarația rapidă.

Dacă doriți să depuneți Declarația online, este necesar să dețineți semnătură electronică sau mobilă, care poate fi obținută la unul din operatorii autorizați: IP CTIF, STISC, Orange sau Moldcell. Declarația se va depune prin intermediul serviciului ”Declarație electronică” de pe portalul servicii.fisc.md. Serviciul permite completarea automată a tuturor datelor din Declarație precum și modificarea acestora la necesitate.