Persoanele care se asigură în mod individual pot achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă cu reduceri inclusiv astăzi. Cetățenii beneficiază de reduceri în mărime de 75%, 60% și 50% din prețul fix.

Astfel, proprietarii de teren agricol au reduceri de 75% şi achită 1.014 lei prin intermediul agențiilor teritoriale ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). De asemenea, persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, beneficiază de reduceri de 60% și achită 1.622,40 de lei. Plata se face, la fel, la agenţiile teritoriale ale CNAM.

Fondatorii de întreprinderi individuale, deţinătorii de patentă, arendaşii, arendatorii, alţi cetățeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de ședere provizorie în Republica Moldova trebuie să achite 2.028 lei, ceea ce reprezintă jumătate din prima de asigurare medicală.

După 1 aprilie, persoanele care nu s-au asigurat în termenul stabilit de legislație vor plăti integral prima AOAM, și suplimentar amendă de la 750 la 1.650 de lei, dar și şi penalitate de întârziere egală cu 0,1% din prima de asigurare pentru fiecare zi de întârziere. În acest caz, statutul de asigurat va fi activat doar după şapte zile din momentul achitării.

Menționăm că, avocații trebuie să achite integral prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă, adică 4.056 de lei. Prevederea se aplică și pentru mediatori, notari, executori judecătorești, interpreți, traducători și administratori autorizați, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, neangajat, care a obţinut atestat, licenţă sau autorizaţie în modul stabilit de lege.