Din 1 martie un nou sistem electronic de colectare a taxelor rutiere va fi introdus pe teritoriul Republicii Bulgaria.

Taxa se va percepe pentru vehiculele și combinațiile de vehicule a căror greutate totală maxim admisă depășește 3,5 tone, în funcție de distanța parcursă, caracteristicile tehnice ale vehiculului (categoria de greutate, numărul de axe, clasa de emisii) și categoria de drum. Rețeaua drumurilor cu taxă include toate autostrăzile și drumurile de clasa I, lista cărora va fi publicată pe pagina web oficială a Administrației Naționale a Taxelor www.bgtoll.bg, subordonată Agenției Infrastructurii Drumurilor a Republicii Bulgaria, care este responsabilă pentru colectarea taxelor rutiere www.api.bg.

Pentru utilizarea drumurilor cu plată au fost convenite următoarele tarife de taxare (leva bulgară BGN/km):

În cazurile dacă nu este posibil să se determine distanța reală parcursă de vehicul, din alte motive decât defecțiunea tehnică a sistemului electronic de colectare a taxelor, se achită tariful la următoarea rată maximă:

La utilizarea rețelei de drumuri cu plată, operatorii de transport vor avea mai multe opțiuni de calcul a taxelor – obținerea permisului de rută, instalarea unității electronice de bord GNSS sau dispozitivului GPS.

Astfel, transportatorii care nu au instalat unități electronice de bord GNSS sau dispozitive GPS pot utiliza rețeaua de drumuri cu plată după achiziționarea permisului de rută. Pentru procurarea acestuia se indică punctele de plecare și destinație, precum și maxim patru puncte de-a lungul traseului și informația de bază despre vehicul (numărul de înmatriculare, țara de înregistrare, categoria de greutate, clasa de emisie și numărul de axe). Permisul de rută se achită în avans și este valabil doar pentru o singură călătorie pe cursa declarată. Acesta va fi valabil 24 de ore din momentul activării sale și poate fi achiziționat cu 7 zile în avans de către utilizatorii înregistrați (înregistrarea se face prin e-mail prin intermediul platformei de achiziție a permisului de trecere) sau cu 2 zile înainte - de către utilizatorii neînregistrați.  Achiziționarea permisului de rută se efectuează prin intermediul ghișeelor administrațiilor locale a drumurilor, terminalelor de autoservire, paginii web oficiale www.bgtoll.bg și aplicației mobile BGToll App. Pentru verificarea procurării permisului poate fi accesată următoarea adresă electronică: https://trcbo.bgtoll.bg/RoutePass/Create?weightClass=2.

De asemenea, determinarea cuantumului taxei se poate efectua prin intermediul unității electronice de bord GNSS sau dispozitivului GPS care generează datele necesare pentru calcularea sumei spre achitare. Datele sunt prelucrate de către furnizorii naționali de servicii de taxare (NSP), furnizorii europeni de servicii de taxare (EETS) în cazul unităților de bord GNSS sau de către furnizorii de date declarate în cazul dispozitivelor GPS, cu care Agenția Infrastructurii Drumurilor, au semnat contracte de colaborare. Plata se poate efectua în avans sau conform condițiilor furnizorului ales de către transportator.

Controlul achitării taxelor de drum va fi asigurat de către Agenția Vamală Bulgară la punctele de trecere a frontierei, iar în trafic de către Ministerul de Interne și Agenția Infrastructurii Drumurilor.

Până la punerea în funcțiune a sistemului electronic, utilizatorii drumurilor cu plată vor achita în continuare vinieta (în prezent doar săptămânală și zilnică) pentru vehiculele cu greutatea totală maxim admisă mai mare de 3,5 tone.