Inspectoratul Național de Patrulare în comun cu Agenţia Naţională Transport Auto, Direcţia de poliţie a mun.Chişinău desfășoară acțiuni de verificare a stării tehnice a autovehiculelor în traficul rutier. Operațiunea se va desfășura până la data de 5 iunie.

Scopul verificărilor este de a efectua controlul respectării calităţii lucrărilor în domeniul inspecţiei tehnice periodice, efectuate de persoane care practică activitatea de întreprinzător în acest domeniu, prin exercitarea controlului asupra vehiculelor în trafic în privinţa corespunderii acestora cu normele de siguranţă în traficului rutier.

De asemenea, autoritățile urmează să depisteze cazuri de exploatare a autovehiculelor care nu au fost supuse inspecţiei tehnice de stat sau sunt echipate cu dispozitive şi utilaje suplimentare care nu corespund documentelor normative tehnice şi influenţează direct securitatea circulaţiei rutiere.

Operațiunile de acest gen sunt desfășurate pentru a preveni încălcările Regulamentului Circulaţiei Rutiere și a accidentelor produse din cauza exploatării acestora cu diferite încălcări ale cerinţelor tehnice, standardelor în vigoare şi reglementărilor ecologice.