Președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu a dispus prelungirea regimului special limitat de activitate în cadrul Judecătoriei Chișinău până în data de 5 aprilie. O dispoziție în acest sens a fost semnată ieri, 31 martie.

Regimul special limitat de activitate a fost instituit în luna martie. Atunci s-a decis că se vor examina cauzele după cum urmează: 

  • în materie penală/contravențională: aplicarea și/sau prelungirea măsurilor procesuale de constrângere, autorizarea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație efectuate cu autorizarea judecătorilor de instrucție și aplicarea măsurilor de și/sau prelungirea măsurilor procesuale de constrângere. La fel, se vor examina aplicarea măsurilor de protecție a victimelor și martorilor, cauzele a căror amânarea pune în pericol obținerea probelor sau identificarea acuzatului, cauzele în care sunt persoane arestat, iar în măsura posibilităților, persoanele aflate în detenție vor fi audiate prin intermediul sistemului de videoconferință, precum și alte cauze apreciate ca atare de către judecător/ instanța de judecată. 
  • în materie civilă/de contencios administrativ: aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie și în cauzele de procedură specială (încuviințarea spitalizării forțate și tratamentul forțat, încuviințarea examenului psihiatric și spitalizării în staționarul de psihiatrie), luate în custodie a străinilor.
  • cauzele care potrivit cardului normativ autohton se judecă fără citarea părților, precum și cazurile în care părțile au solicitat instanței examinarea în lipsa lor.
  • cazurile urgente a căror amânare va fi în măsură să prejudicieze interesele justiției sau care prin efectul legii sunt stabilite termene imperative.
  • cauzele a căror părți au fost înștiințate public prin publicarea citației într-un ziar republican sau local.
  • cauzele ajunse în faza de deliberare, adoptare sau pronunțare a hotărârii. 

Pentru toate celelalte tipuri de cauze, judecătorul va preschimba din oficiu temenele de judecată, cu înștiințarea participanților.