Vineri, 26 martie, este termenul limită pentru înscrierea în concursul privind desemnarea unui judecător la Curtea Constituţională, lansat de Consiliul Superior al Magistraturii. Candidaţii pot depune dosarele de participare la concurs la sediul CSM (mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 5) sau la adresa de e-mail aparatul@csm.md.

Potrivit art. 138 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 11 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, persoanele interesate trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • are domiciliu în ţară;
 • are pregătire juridică superioară;
 • are înaltă competenţă profesională;
 • are vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învățământul juridic superior sau în activitatea ştiinţifică;
 • nu a atins vârsta de 70 de ani;
 • nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică.

Dosarul pretendentului va conţine următoarele acte:

 • cerere de participare la concurs;
 • copia de pe actul de identitate;
 • curriculum vitae în formatul Europass;
 • copia de pe diploma de licențiat în drept sau echivalentul acesteia;
 • copia certificată de pe carnetul de muncă (pentru perioada de până la 28 decembrie 2018), precum și adeverințe semnate de conducătorii și contabilii-șefi ai instituțiilor, organizațiilor sau întreprinderilor respective, autentificate cu ștampilă umedă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul care confirmă vechimea în muncă;
 • certificatul medical de sănătate;
 • cazierul judiciar;
 • declarația de avere și interese personale, conform anexei nr. 1 la Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016;
 • referința de la ultimul loc de muncă;
 • fotografie color 4x5 cm;
 • scrisoarea de motivare.