În perioada 16 martie - 31 martie 2020, activitatea Curţii de Apel Chişinău va avea o activitate restrânsă atât în ceea ce priveşte activitatea de judecată, cât şi activitatea de relaţii cu publicul la compartimentele care desfăşoară astfel de activităţi.

Accesul persoanelor în biroul 5 (Secţia relaţii publice) al instanţei în perioada menţionată este limitat. Astfel depunerea tuturor actelor procedurale, cereri şi altei informaţii va avea loc exclusiv prin una din modalităţi: poşta electronică, telefon, poşta terestră.

În materie civilă, în perioada 16 martie - 31 martie 2020 se vor judeca numai cauzele urgente, despre care părţile pe dosar vor fi informate suplimentar de către completele de judecată.

În materie penală, în perioada 16 martie - 31 martie 2020 se vor judeca doar cauzele urgente, care vizează inculpaţii aflaţi sub măsuri preventive dispuse (mandate de arestare). Completele de judecată în măsura posibilităţilor vor audia persoanele aflate în detenţie prin sistemul de videoconferinţă.

În şedinţele de judecată vor fi acceptate doar persoanele informate suplimentar pe dosarele care nu pot fi contramandate.

În celelalte cauze în materie civilă şi penală se vor acorda termene de judecată ulterior datei de 31 martie 2020, cu înştiinţarea părţilor şi participanţilor într-un timp util şi în legătură cu noile termene acordate.

Categoriile de dosare care se examinează în lipsa părţilor (recursurile, etc.) vor fi examinate în regim normal conform datelor fixate.