Magistrații Curții Constituționale urmează să se expună privind procedura de prezentare în Plenul Parlamentului a documentelor pentru care Executivul și-a asumat răspunderea. O sesizare în acest sens a fost înregistrată, recent, la Înalta Curte.

Mai exact, deputații solicită elucidarea următoarelor întrebări:

  • Dacă ședința plenară a Parlamentului pentru prezentarea programului, declarației de politică generală sau a proiectului de lege și/sau dezbaterea politică privind menținerea sau demiterea Guvernului nu are loc din motivul neîntrunirii cvorumului, mai pot fi convocate alte ședințe plenare pe aceeași chestiune?
  • Dacă da, atunci care este termenul rezonabil în care asemenea ședințe mai pot fi convocate?
  • Poate fi considerată absența majorității deputaților aleși în ședința plenară a Parlamentului ca un refuz de a dezbate programul, declarația de politică generală sau proiectul de lege asumat de Guvern? Poate fi considerat un astfel de refuz drept o exprimare indirectă a neîncrederii Guvernului?
  • Care sunt consecințele refuzului Parlamentului de a dezbate programul, declarația de politică generală sau proiectul de lege asumat de Guvern asupra celui din urmă?

Articolul 1061din Constituția Republicii Moldova, care reglementează angajarea răspunderii Guvernului stabilește că:

  1. Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Parlamentului asupra unui program, unei declaraţii de politică generală sau unui proiect de lege.
  2. Guvernul este demis dacă moţiunea de cenzură, depusă în termen de trei zile de la prezentarea programului, declaraţiei de politică generală sau proiectului de lege, a fost votată în condiţiile articolului 106 din Constituție.
  3. Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului 2, proiectul de lege prezentat se consideră adoptat, iar programul sau declaraţia de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.

Totodată, articolul 106 din Constituție stabilește procedura de exprimare a neîncrederii. Mai exact:

  1. Parlamentul, la propunerea a cel puţin o pătrime din deputaţi, îşi poate exprima neîncrederea în Guvern, cu votul majorităţii deputaţilor.
  2. Iniţiativa de exprimare a neîncrederii se examinează după trei zile de la data prezentării în Parlament.

Sesizarea completă poate fi consultată aici.