Mai multe servicii ale Agenției Servicii Publice (ASP) se ieftinesc, începând de astăzi.

Ieftinirile au fost aprobate în cadrul ședinței de Guvern din 6 octombrie curent la inițiativa ASP, în urma unei analize a costurilor și resurselor disponibile.

În lista de servicii pentru care tarifele vor scădea, sunt:

din domeniul stării civile:

 • înregistrarea căsătoriei – de la 260 lei la ”gratuit”;
 • completarea actului de divorț – de la 140 lei la 100 lei;
 • modificarea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă – de la 140 lei la 50 lei;
 • modificarea actului de stare civilă în baza actului anterior – de la 100 lei la 50 lei;
 • înregistrarea divorțului – de la 300 lei la 210 lei, ș.a.

din domeniul eliberării actelor de identitate:

 • declararea pierderii sau furtului  actului de identitate – de la 50 lei la „gratuit”;
 • actualizarea datelor în Registrul de stat al populației, care nu atrage după sine schimbarea actului de identitate – de la 60 lei la ”gratuit”;

din domeniul înmatriculării vehiculelor și documentării conducătorilor de vehicule:

 • identificarea vehiculului în cazul primei înmatriculări – de la 600 lei la 400 lei;
 • anularea certificatului de înmatriculare, eliberat pe numele uzufructuarului – de la 100 lei la 50 lei;
 • eliberarea adeverinței ce conține date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule și Registrul de stat al transportului – de la 140 lei la 130 lei;

din domeniul înregistrării bunurilor imobile și furnizării informației din cadastrul bunurilor imobile:

 • înregistrarea primară selectivă a bunului imobil și a dreptului de proprietate – de la 320  lei la 240 lei, etc.;
 • notarea în registrul bunurilor imobile – de la 200 la 160 lei;
 • eliberarea altei informații nesistematizate din cadastru - de la 160 lei la 130 lei, ș.a.