Începând de astăzi și până în 3 decembrie, avocații din Moldova urmează să aleagă noul președinte al Uniunii Avocaților, noii membri în Comisia de licențiere a profesiei de avocat și să audieze rapoartele organelor de autoadministrare a profesiei de avocat.Alegerile se vor desfășura în cadrul Congresului UAM, care se desfășoară online în acest an.

Lucrările Congresului și procedura de vot în cadrul Congresului încep astăzi, 1 decembrie, ora 10.00 și se vor finaliza în data de 3 decembrie, ora 18.00.

Transmisiunea video on-line a deschiderii și desfășurării lucrărilor Congresului începe la ora 10:00 și se va efectua prin intermediul aplicației ZOOM, abonamentul UARM.

Toți avocații cu drept de vot vor primi, pe numărul de telefon înregistrat la Uniunea Avocaților, un mesaj SMS cu invitația de a se înregistra pentru a participa la lucrările Congresului.

Lucrările vor începe cu prezentarea candidaților pentru funcția de președinte UAM. Aceștia își vor prezenta platformele electorale în ordine alfabetică. Timpul alocat pentru prezentarea platformei este de zece minute, iar alte cinci minute vor fi alocate pentru răspuns la întrebări.

Precizăm că, la funcția de președinte UAM candidează decanul Baroului Chișinău - Dorin Popescu, membrul Consiliului UAM - Iurie Mărgineanu, președintele Comisiei pentru etică și disciplină - Mihail Gafton și avocatul Ion Dron.

Ulterior vor fi prezentate platformele electorale ale candidaților la funcția de membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat. Candidații își vor prezenta, la fel, platformele electorale în ordine alfabetică. Timpul alocat pentru prezentarea platformei va fi de cinci minute și suplimentar cinci minute pentru a răspunde la întrebări. Pentru șase funcții de membru în Comisie candidează 17 apărători.

În ambele cazuri, întrebările se vor prelua de către moderator din mesageria transmisiunii on-line și se vor adresa candidatului. Se vor adresa doar două întrebări / candidat.

Toți candidații la funcția de Președinte al Uniunii Avocaților și la funcția de membru al Comisiei de Licențiere a profesiei de avocat, inclusiv raportorii, vor primi link-ul de conectare la lucrările Congresului prin expedierea acestuia de către secretariatul UARM la adresa de e-mail a candidatului / raportorului comunicată UARM.

După prezentarea platformelor electorale ale candidaților va fi discutat subiectul privind Delegarea către Consiliul UAM a împuternicirilor de aprobare a modificărilor la Statutul profesiei de avocat și la Codul deontologic al avocaților. Tim,p alocat – 10 minute.

Ulterior, vor fi prezentate sumarele Rapoartelor organelor de autoadministrare a profesiei de avocat. Acestea vor prezenta de către președintele în exercițiu al Uniunii Avocaților, Emanoil Ploșnița și corespunzător de către președinții de comisii. Timpul alocat pentru prezentarea fiecărui raport este de zece minute. Ulterior, moderatorii vor răspunde la câte maxim două întrebări.

În cadrul Congresului Uniunii Avocaților pentru anul 2021 nu se vor desfășura dezbateri și nu se vor examina chestiuni la diverse.

Procedura de vot

Procesul de înregistrare și procesul de vot se deschide în 1 decembrie, ora 10.00 și se va închide în data de 3 decembrie, ora 18.00. procedura de vor se va desfășura independent de transmisiunea prin videoconferință a prezentărilor.

În cazul alegerilor pentru funcția de președinte al UAM, va fi considerat ales candidatul care a obținut majoritatea simplă din voturile valabil exprimate. În cazul în care niciun candidat nu va acumula majoritatea simplă di voturile valabil exprimate, se va organiza turul II, la care vor participa primii doi candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

În cazul alegerilor pentru funcția de membru al Comisiei de licențiere, se vor considera aleși primii șase candidați, conform numărului de voturi acumulate.

Candidații votați, care nu vor intra în componența Comisiei, vor forma lista de supleanți ai Comisiei pentru completarea componenței de bază în cazul încetării sau suspendării mandatului membrilor săi.

Celelalte subiecte vor fi votate cu: pentru/împotrivă.