Viitorii șoferi, care vor susține examenele pentru obținerea permisului de conducere, vor trebuie să lase și amprentele la Agenția Servicii Publice. Un proiect de hotărâre în acest sens, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, este publicat pentru consultări publice.

Potrivit documentului, se propune ca realizarea procesului de preluare a amprentelor papilare și palmare de la conducătorii mijloacelor de transport auto să fie efectuată de către angajații Agenției Servicii Publice. 

Autorii documentului susțin că datele dactiloscopice, adică amprentele de la persoanele care solicită permisul de conducere și care, după susținerea examenului, vor primi calificativul ”admis”, se vor obține cu utilizarea live-scanerelor.  

Datele vor fi înregistrate în Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat dactiloscopic”. În același timp, subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice vor avea statutul de Registrator în cadrul Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat dactiloscopic”. 

Amintim că, în momentul când a fost aprobată Legea cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat, una din categoriile de subiecți supuse în mod obligatoriu înregistrării dactiloscopice sunt conducătorii mijloacelor de transport. Cu toate acestea, până în prezent, în Registrul de stat dactiloscopic nu a fost înregistrată nici o informație dactiloscopică în privința conducătorilor auto din Republica Moldova, iar principalele motive fiind lipsa de instrumente moderne care ar permite realizarea acestui obiectiv și, respectiv, unele carențe de ordin normativ.