Agenţia Servicii Publice (ASP) a anunțat că de la începutul acestui an a intrat în vigoare Legea nr.257 din 16.12.2020, prin care au fost operate unele modificări la Legea nr. 291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc şi, respectiv, completate atribuţiile ASP în partea ce ţine de realizarea politicii de stat în domeniul organizării şi desfăşurării jocurilor de noroc.

Mai exact, acum ASP are misiunea de a identifica paginile web prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc care nu sunt autorizate în modul stabilit şi să comunice imediat autorităţilor competente informaţiile cu privire la activităţile neautorizate.

Lista actualizată a paginilor web/platformelor/aplicaţiilor prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc care nu sunt autorizate în modul stabilit, va fi plasată pe site-ul Agenţiei Servicii Publice, la compartimentul ”informaţii utile”.