Agenţia Servicii Publice a anunțat despre lansarea, din 1 martie, a primului centru destinat deservirii mediului de afaceri.

În cadrul noului centru vor fi deservite persoanele juridice, autoritățile publice centrale și locale din mun. Chișinău, precum și persoanele fizice, în special:

1.Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și persoanele fizice abilitate prin lege să îndeplinească un serviciu de interes public – în următoarele domenii:

  • înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, servicii de licențiere;
  • înregistrarea bunurilor imobile şi lucrări cadastrale,
  • înmatricularea autoturismelor și motocicletelor;
  • aplicarea/radierea restricțiilor asupra vehiculelor;
  • furnizarea informației din Registrul de stat al transportului, Registrul de stat al conducătorilor auto, Registrul de stat al populației și fișierul manual.

2. Autoritățile publice centrale și locale  din mun. Chişinău – în domeniile: înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, înregistrarea bunurilor imobile şi lucrări cadastrale, serviciile de licențiere, înmatricularea autoturismelor.

3. Persoanele fizice – în domeniile de evidență a persoanelor, eliberarea actelor de identitate și preschimbarea permisului de conducere.

Centrul va presta serviciile publice cu aplicarea principiilor „ghișeu unic” și „open space”. Deservirea solicitanților se va desfăşura, conform programului de lucru luni - vineri, în intervalul orelor 730–1600 și în baza programării prealabile, care poate fi efectuată prin intermediul paginii oficiale a Agenției Servicii Publice www.asp.gov.md sau prin intermediul Call-centrului la numărul de telefon 14909.

Noul Centrul multifuncțional va avea sediul în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr.56 - Centrul multifuncțional nr.5.