Asociațiile de Economii și Împrumut (AEÎ), care dețin licență de activitate și care nu sunt membri ai Asociației Naționale Centrale a asociațiilor de economii și împrumut (Asociația Națională), sunt obligate ca în termen de 30 de zile, să convoace și să desfășoare adunarea generală a membrilor în vederea aderării la Asociația Națională.

Potrivit unei ordonanțe a Comisiei Naționale a Pieței Finaciare (CNPF), după desfășurarea adunării asociațiile au la dispoziție cinci zile pentru a depune cereri de aderare la Asociația Națională.

În același timp, AEÎ, care dețin valori mobiliare emise de SA ”Corporația de Finanțare Rurală”, urmează să le înstrăineze către Asociația Națională. În acest sens, Asociația Națională va desfășura  adunarea generală a membrilor cu scopul aprobării deciziilor relevante procurării valorilor mobiliare respective.

Asociaţia Națională Centrală a asociațiilor de economii și împrumut este o asociaţie de economii şi împrumut ai cărei fondatori şi membri sunt toate asociaţiile de economii şi împrumut.

De la începutul anului viitor intră în vigoare noi prevederi ale Legii asociațiilor de economii și împrumut. Astfel, asociațiile centrale care dețin licențe de activitate conform Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 se vor reorganiza prin fuziune, constituind o singură asociație centrală, membrii consiliului căreia, în perioada primilor cinci ani de activitate, vor fi reprezentați în număr egal de către ambele asociații centrale.